експерти

Борисенко Олександра

Чернігів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
грантовий консалтинг, зокрема, аналіз умов та вимог грантодавців для ефективної участі у конкурсах, якісне складання грантових заявок, розробка детальних бізнес-планів, враховуючи вимоги грантодавців та забезпечуючи їхню реалізацію.

Буханцова Людмила

Хмельницький

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань проєктування технологічних процесів виготовлення виробів та формування унікальної ціннісної пропозиції послуг компанії у рамках стратегії сталого зростання легкої промисловості України; консалтинг з питань переробки промислових відходів.

Васильєва Олена

Харків

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консультування МСБ з питань ведення господарської та зовнішньоекономічної діяльності, операційної діяльності, бізнес-можливостей, написання заявок на грант, бізнес-діагностики, маркетингу, організації та проведення бізнес-заходів та переговорів; ризик-менеджмент за методологією SURE.

Владімірова Анна

Чернігів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консультування з питань експорту до ЄС та Великої Британії, а саме, аналіз ринків та вибір пріоритетних для роботи, аналіз законодавчих вимог ЄС, вибір моделі виходу на ринок; з питань технічного регулювання, а саме, визначення законодавства, яке застосовується до нехарчової продукції, проведення оцінки безпечності, проведення оцінки відповідності, підготовка технічної документації.

Воробей Володимир

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
бізнес-стратегія, зокрема, консалтинг з питань розробки стратегії, побудови бізнес-моделі компанії, формування, визначення унікальної ціннісної пропозиції існуючих та нових (розроблених) продуктів компанії, бізнес-планування, операційного та фінансового управління, політик та стратегій корпоративної соціальної відповідальності. 

Голято Андрій

Київ
 • MICE експерт та консультант з питань ЗЕД (понад 14 років)

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань виходу на зовнішні ринки, зокрема, через підготовку МСБ до участі у міжнародних виставках, підготовку аналітичних документів, пошук потенційних партнерів на зовнішніх ринках.

Горячева Олена

Миколаїв

Ключові експертизи/тематики для консультування:
стратегічні комунікації, кризові комунікації, візуальні комунікації, розбудова бренду, публічна представленість, просування на ринку.

Гриценко Сергій

Суми
 • Бізнес-консультантка (досвід більше 10 років)
 • практикуючий бізнесмен (19 років)

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань В2В продажів, маркетингу, стратегії, виробничих процесів (у сфері машинобудування), старту бізнесу, державних закупівель, участі в тендерах; консалтинг з юридичних та бухгалтерських питань.

Даньків Мирослава

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань побудови та визначення бізнес-моделі компанії, формування стратегії розвитку компанії, визначення унікальної ціннісної пропозиції існуючих та нових (розроблених) продуктів компанії, бізнес-планування, операційного та фінансового управління, політик та стратегій корпоративної соціальної відповідальності; ризик-менеджмент за методологією SURE. 

Демчук Олег

Хмельницький

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань виходу на зовнішні ринки через участь у міжнародних виставках; грантовий консалтинг, зокрема, написання грантових заявок.

Дмитриченко Таміла

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань експорту товарів до ЄС: вимоги до товарів, тарифне регулювання, визначення країни походження товарів, участь у міжнародних та регіональних виставкових заходах.

Дубініна Марина

Львів
 • Консультантка з грантового менеджменту
 • Експертка з написання грантових заявок та фандрейзингу

Ключові експертизи/тематики для консультування:
грантовий консалтинг (написання грантових заявок; супровід реалізації проекту; підготовка фінансової звітності за проєктом); проєктний менеджмент; розробка бізнес-планів.

Ємець Оксана

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань розробки комунікаційної стратегії, планування та реалізації PR кампаній, діагностики потреб в сфері комунікації, визначення ефективності комунікацій, робота з комунікаційною стратегією, поточна координація комунікацій.

Єрмолко Ольга

Чернігів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
експортний консалтинг, зокрема, формування експортної комерційної пропозиції та вибір оптимальних ринків збуту, пошук та перевірка партнерів в Україні та за кордоном; грантовий консалтинг / фандрейзинг, стратегія, маркетинг, ризик-менеджмент за методологією SURE.

Єфремова Наталія

Київ

Ключові експертизи/тематики для консультування:
бізнес-стратегія, зокрема, у питаннях розробки стратегії, побудови бізнес-моделі компанії, формування, визначення унікальної ціннісної пропозиції існуючих та нових (розроблених) продуктів компанії, бізнес-планування, операційного та фінансового управління, політик та стратегій корпоративної соціальної відповідальності.

Захаркевич Оксана

Хмельницький

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг для бізнесу легкої промисловості, зокрема, у питаннях формування стратегії діджиталізації компанії; автоматизації конструкторсько-технологічних процесів виробництва; фандрейзингу (включаючи підготовку грантової заявки); політик та стратегій корпоративної соціальної відповідальності.

Іванов Костянтин

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
бізнес-стратегія, зокрема, у питаннях розробки стратегії, побудови бізнес-моделі компанії, формування, визначення унікальної ціннісної пропозиції існуючих та нових (розроблених) продуктів компанії, бізнес-планування, операційного та фінансового управління, політик та стратегій корпоративної соціальної відповідальності.

Кобзар Іванна

Вінниця

Ключові експертизи/тематики для консультування:
експортний консалтинг, зокрема, формування експортної комерційної пропозиції та вибір оптимальних ринків збуту, пошук та перевірка партнерів в Україні та за консалтинг з питань стратегічного планування, операційного управління, грантрайтингу, організаційної спроможності. 

Комаренко Тарас

Рівне

Ключові експертизи/тематики для консультування:
бізнес-консалтинг для МСП, зокрема, у формуванні і визначенні стратегії розвитку компанії, операційному управлінні, впровадженні методології lean/kaizen, бізнес-плануванні, питаннях побудови та визначення бізнес-моделі компанії,  ризик-менеджмент за методологією SURE.

Костецька Ірина

Хмельницький

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань агробізнесу; зовнішньоекономічної діяльності (Польща, Чехія, Словаччина): кооперації, бізнес-візити, налагодження міжнародного партнерства; розробки бізнес-планів, стратегічне планування,  підготовки грантових заявок.

Кучерявенко Сергій

Дніпро

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг в сфері експорту та розвитку підприємства, зокрема, робота з базами даних, зміни місцевої та зарубіжної кон’юнктуру ринків, сертифікація, енергоефективність, бізнес-діагностика, юридичні питання (форс-мажорні обставини). 

Кушнір Лілія

Миколаїв

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань розробки, реалізації, підтримки, втілення бізнес-моделі компанії, оптимізації бізнес-процесів, економічного аналізу управлінського обліку компанії, написання грантової заявки, підготовки бізнес-плану, консультування з питань участі в  публічних закупівлях, автоматизації обліку.

Лєгєза Наталія

Київ

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань автоматизації бізнесу; електронної торгівлі (продаж онлайн); розвитоку власного бізнесу в інтернеті; керування фінансами підприємства; методології впровадження та супроводу KPI, як інструмента підвищення продажів, та результативності роботи співробітників компанії.

Леус Оксана

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань управлінського обліку, оподаткування та бухгалтерського обліку, кадрових питань, договірної роботи, складання первинної та зведеної документації, подання звітності в контролюючі органи та роботи з довідковими законодавчими базами, здійснення валютних операцій, інших питань щодо фінансового управління та оподаткування.

Лисецька Надія

Вінниця

Ключові експертизи/тематики для консультування:
формування і визначення стратегії компанії, зокрема, стратегії розвитку компанії; управління; ризик-менеджмент за методологією SURE; консалтинг з питань бізнес-планування, старту бізнесу, побудови та визначення бізнес-моделі компанії.

Лоянич Оксана

Вінниця
 • Бізнес-консультантка (7 років)
 • Бізнес - школа «Alter Ego»

Ключові експертизи/тематики для консультування:
продажі, зокрема, побудова відділу продажу (від найму до побудови системного відділу), формування стратегічного розвитку компанії (від стратегіїдо втілення), маркетинг, створення корпоративної культури компанії, HR / управління персоналом.

Лук’яненко Владислав

Дніпро

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг в сфері експорту та розвитку підприємства з огляду на місцеву та зарубіжну кон’юнктуру ринків (формування експортної комерційної пропозиції та вибір оптимальних ринків збуту), пошук та перевірка партнерів в Україні та за кордоном, бізнес-діагностика, виставки, E-commerce, розміщення на міжнародних платформах компаній та їх комерційних пропозицій, робота на платформі EEN (Enterprise Europe Network).

Мараховський Андрій

Суми

Ключові експертизи/тематики для консультування:
Грантовий консалтинг: фандрейзинг, підбір та допомога в написанні грантів, бізнес-план; консультування з питань сертифікації "НАССР", сертифікації "Органік Стандарт"; бізнес-стратегія; маркетинг; ризик-менеджмент за методологією SURE.

Мозгова Юлія

Чернігів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
Консалтинг з таких питань: планування, вибір, проведення закупівель / спрощених закупівель; проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку; вибір переможця процедури закупівлі; складання та затвердження відповідних документів з питань публічних закупівель; розробка тендерної документації та тендерної пропозиції; оприлюднення інформації в електронній системі закупівель; оформлення транзитної декларації Т1.

Мочарська Люба

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань пошуку та підбору грантових програм для бізнесу, консалтинговий супровід написання грантових заявок; бюджетування та звітування, управління проєктами (заходи, персонал, менеджмент).

Раку Ольга

Миколаїв

Ключові експертизи/тематики для консультування:
розробка пропозиції цінності; бізнес-моделі компанії, організація бізнес-процесів, розробка бізнес-плану, стратегії бізнесу, маркетингової стратегії, операційне та фінансове управління, виведення продукту на ринок, вихід на експорт; ризик-менеджмент за методологією SURE.

Репа Олена

Київ
 • Голова правління БО «БФ Україна-КРАЇНА ЩАСТЯ» 
 • Засновник ФГ «КРАЙ АГРО»
 • Власник та керівник ТОВ «КРАЙ АГРО ПЛЮС» 
 • Директор ТОВ «ЗАРУДДЯ-АГРО»
 • Член КТПП

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг щодо роботи в команді: створення команди «з нуля», організацій щодо підготовки кадрів, мотивація команди, написання посадових інструкцій, утримання персоналу, методики швидкої передачі обов’язків; консалтинг зі стратегії розвитку бізнесу, фінансової стратегії бізнесу, в тому числі фінансової стратегії розвитку агробізнесу, роздрібної та гуртової торгівлі. 

Сайпанова Алла

Харків

Ключові експертизи/тематики для консультування:
експортний консалтинг, зокрема, у питаннях вибору закордонного ринку, детального аналізу обраного закордонного ринку, аналітики вимог до продукції на іноземних ринках, розробці експортної стратегії, супроводу компаній в оцінці відповідності нехарчової продукції, підготовці Технічного файлу, складанні Декларації про відповідність та СЕ маркування.

Селезень Тетяна

Чернігів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг в сфері експорту та розвитку підприємства з огляду на місцеву та зарубіжну кон’юнктуру ринків (формування експортної комерційної пропозиції та презентації, аналіз готовності до експорту, вибір оптимальних ринків збуту, аналітика ринків, тарифне та нетарифне регулювання, розробка експортної стратегії, пошук партнерів в Україні та за кордоном, реєстрація на міжнародних майданчиках).

Селівьорстова Марина

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
організаційний та кадровий консалтинг; консалтинг з питань управління персоналом, зокрема побудова систем в рамках процесного підходу, формування стратегії розвитку компанії, бізнес-планування, корпоративної культури.

Сідаш Діна

Дніпро

Ключові експертизи/тематики для консультування:
експортний консалтинг, зокрема, формування експортної комерційної пропозиції та вибір оптимальних ринків збуту, пошук та перевірка партнерів в Україні та за кордоном; грантовий консалтинг/фандрейзинг; стратегія; маркетинг; ризик-менеджмент за методологією SURE. 

Сізікова Людмила

Київ

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з юридичних питань в дяльності підприємства, зокрема, щодо права власності, корпоративних прав, форс-мажору, упущеної вигоди, надання юридичних висновків по складним випадкам; консалтинг з питань розробки та сертифікації на підприємствах систем менеджменту якості згідно вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015р., ISO HACCP (ISO 22000:2005).

Сковронська Оксана

Львів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань стратегії бізнесу, зокрема, з розробки стратегії, бізнес-моделі, операціоналізації стратегії; та юридичних питань: розробки юридичної моделі роботи, розробки договорів, аналізу.

Сніжко Ольга

Київ
 • Фінансовий директор (CFO) 

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань управління фінансами, бюджетування та планування, розробки фінансової моделі, податкового моделювання, інших питань в сфері бухгалтерського та податкового обліку.

Степаненко Людмила

Полтава

Ключові експертизи/тематики для консультування:
ризик-менеджмент за методологією SURE; консалтинг з питань експорту товарів до ЄС, підтвердження українського походження товарів для оформлення та отримання сертифікатів про походження всіх форм; консалтинг та супровід бізнесу при оформленні та отриманні штрихових кодів в Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна"; консультаційний супровід з питань розробки та реєстрації торгової марки.

Ткаченко Павло

Хмельницький

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань цифровізації бізнес-процесів, high tech, маркетингу та продажів у B2B та B2C сферах, зовнішньоекономічної діяльності.

Хвостов Сергій

Суми 

Ключові експертизи/тематики для консультування:
формування стратегії по виходу на міжнародні інтернет-платформи (eBay, Etsy, Shopify, Amazon), діагностика ніші та визначення унікальної ціннісної пропозиції для існуючих та потенційно нових продуктів компанії, бізнес-планування, побудова операційних процесів та логістичної стратегії для відправки проданих товарів закордон.

Целуйко Ольга

Дніпро

Ключові експертизи/тематики для консультування:
податковий та управлінський консалтинг, зокрема, у питаннях: бухоблік за НП(С)БО, облікова політика,  фінансова звітність; виробництво та собівартість, зовнішньоекономічна діяльність (експорт, імпорт), операції з валютою; гуртова та роздрібна торгівля; послуги; касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки, застосування РРО; податок на прибуток, ПДВ; єдиний податок юридичних і фізичних осіб; управлінський облік. 

Циган Лариса

Чернігів

Ключові експертизи/тематики для консультування:
грантовий консалтинг (написання грантових заявок; супровід реалізації проекту; підготовка фінансової звітності за проєктом); проєктний менеджмент; розробка бізнес-планів; стратегії експорту (аналіз експортної готовності (спроможності) компанії, аналіз ринків для експорту та вибір пріоритетних для роботи, аналітика законодавчих вимог, вимоги партнерів/ закупників, вибір моделі виходу на ринок, пошук партнерів через Європейську мережу підприємств); ризик-менеджмент за методологією SURE.

Червона Альона

Краматорськ
 • АДВОКАТ, СУДДЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТПП, ЮРИСКОНСУЛЬТ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

Ключові експертизи/тематики для консультування:
бізнес-стратегія, зокрема, у питаннях розробки стратегії, побудови бізнес-моделі компанії, формування, визначення унікальної ціннісної пропозиції існуючих та нових (розроблених) продуктів компанії, бізнес-планування, операційного та фінансового управління, політик та стратегій корпоративної соціальної відповідальності.

Швабська Людмила

Кам’янець-Подільський

Ключові експертизи/тематики для консультування:
консалтинг з питань організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку, ведення договірної роботи.