Базова бізнес-діагностика

Вид послугиКонсалтинг
Усі галузіУсі галузі
Уся УкраїнаУся Україна
PPV Knowledge NetworksPPV Knowledge Networks

Про послугу

img

Базова бізнес-діагностика (ББД) - безкоштовна послуга Мережі ЦІПБ, мета якої - стандартизація обробки запитів, які поступають від ММСП, що дозволить підібрати / запропонувати актуальні до поточного стану компанії можливості, зважаючи на її галузь та вид діяльності.

Цілі

img
 • сформувати перший “теплий” контакт з потенційним клієнтом - початок шляху клієнта Мережі ЦІПБ
 • розширити базу потенційних клієнтів Мережі ЦІПБ
 • розуміти / знати потреби ММСП, що дозволить розробляти та впроваджувати нові затребувані послуги Мережі
 • на основі виявлених потреб просувати / продавати наступні послуги Мережі ЦІПБ

Завдання

img
 • визначити поточний стан компанії загалом і в розрізі окремих ключових процесів зокрема - управління, люди, фінанси, маркетинг, продажі, клієнти, розробка продукту / виробництво
 • виявити ключові сильні та слабкі сторони ММСП
 • з’ясувати, в яких сферах (процесах) та якого виду підтримки (інформаційної, ресурсної, консультаційної, навчання) потребує компанія
 • (сформувати пропозицію) запропонувати рішення, розповісти про наявні / актуальні можливості Мережі, які допоможуть підсилити сильні сторони та вирішити питання слабких сторін

Цільова аудиторія

img

Представники:

 • мікробізнесу (до 10 працівників, річний оборот - до 2 млн. євро )
 • малого бізнесу (до 50 працівників, річний оборот - до 10 млн. євро)
 • середнього бізнесу (до 250 працівників, річний оборот - до 50 млн. євро)

Не є цільовою аудиторією послуги:

 • стартапи
 • представники великого бізнесу 

Формат

img
 • онлайн опитувальник, заповнення якого потребує не більше 15-20 хвилин
 • опитувальник включає питання щодо ключових показників корпоративної ефективності:

1. фінансова стабільність
2. операційна діяльність
3. конкуренція на ринку
4. маркетинг
5. операційна діяльність
6. відносини з працівниками (HR)
7. інтелектуальна власність
8. стратегічне планування та розвиток
9. лідерство - якість системи менеджменту
10. відносини зі стейкхолдерами
11. інновації

 • послуга - безкоштовна та завжди доступна
 • рекомендована частота опитування - не частіше, ніж раз в півроку

Форматом послуги точно не є онлайн автоматизований опитник, на зразок ebrdbusinesslens, Early Warning Scan чи Business Diagnostic Assessment Tool, оскільки такий формат:

 • не забезпечує прямий контакт з підприємцем
 • створює обмежену можливість у просуванні подальших послуг Мережі
 • не може бути ані технічно, ані фінансово підтриманий Мережею на даному етапі становлення

Цілі опитування, що визначають структуру та зміст питань анкети

 • Отримати інформацію про бізнес - вид діяльності, галузь тощо
 • Визначити розмір бізнесу - мікро, малий, малий +, середній, середній +
 • Визначити стадію розвитку бізнесу - створення, зростання, “застій”, занепад
 • Виявити вузькі місця / проблеми бізнесу у розрізі окремих процесів (показників корпоративної ефективності)
 • Виявити сильні сторони у розрізі окремих процесів (показників корпоративної ефективності)

Результат опитування:

1. Для ЦІПБ

 • новий / оновлений контакт в CRM системі Мережі ЦІПБ
 • інформація для аналізу стану ММСП (для використання в аналітичних матеріалах Мережі)
 • розуміння потреб МСП, на основі чого переглядається / оновлюється лінійка продуктів та послуг Мережі ЦІПБ
 • просування / продаж існуючих продуктів та послуг Мережі ЦІПБ
 • ввідна інформація для консалтингової бізнес-діагностики
 • потенційний новий клієнт інших, в т.ч. уже платних послуг Мережі ЦІПБ
 • success story для подальшого маркетингу та просування послуг

2. Для бізнесу / підприємця

 • виявлені сильні сторони - що точно не треба міняти, а навпаки підсилювати задля подальшого розвитку компанії
 • виявлені слабкі сторони - перелічити і запропонувати варіанти
 • рекомендації - (1) навчатись (умови участі у тренінгах Центрів Мережі), (2) інформування про можливості - розповісти про релевантні програми підтримки (інформування у рамках послуги Бізнес-можливості), (3) консалтинг / консалтинговий супровід (консалтингова діагностика, швидка бізнес допомога)

Інші послуги членів Мережі